ARTINSTAL FRANEK SP. KOMANDYTOWA

ARTINSTAL FRANEK
SP. KOMANDYTOWA

Pogórze, ul. Lipowa 2
43-430 Skoczów

tel. 33 853 21 45

10 lat współpracy Vaillant i SOS Wioski Dziecięce


Wymiana jednej kotłowni w roku to jedynie kropla w morzu potrzeb, ale takie działania, podejmowane regularnie, czynią realną zmianę. Firma Vaillant już od dekady wspiera SOS Wioski Dziecięce w modernizacji budynków, wymianie kotłowni oraz bieżących przeglądach technicznych.

10 lat współpracy Vaillant i SOS Wioski Dziecięce

Kiedy we wrześniu 2013 roku Vaillant nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce, budynki w Biłgoraju funkcjonowały już od prawie 30 lat – były to najstarsze Wioski Dziecięce w Polsce. Każde budowle należy z czasem modernizować i wymienić stare systemy grzewcze na nowe, bardziej energooszczędne, przyjazne środowisku i gwarantujące odpowiedni poziom komfortu cieplnego mieszkańcom. To właśnie wymiany kotłowni w placówkach SOS w Biłgoraju, Kraśniku czy Siedlcach i bieżące coroczne przeglądy serwisowe realizowane przez lokalnych autoryzowanych instalatorów marki sprawiły, że udało się zapewnić odpowiednią temperaturę w domach. To zagwarantowało poczucie komfortu i bezpieczeństwa dzieciom mieszkającym w placówkach.

Wkład w modernizację budynków Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

Od początku współpracy Vaillant wyznaczył za cel sukcesywną, coroczną modernizację instalacji grzewczych i regularne przeglądy techniczne w budynkach SOS Wiosek Dziecięcych. Nowe urządzenia pozwalają obniżyć rachunki za ogrzewanie, zagwarantować dostęp do ciepłej wody dla wszystkich podopiecznych, a także dbać o środowisko.

Już w pierwszym roku współpracy firma Vaillant dokonała bezpłatnych przeglądów systemów ogrzewania oraz wymieniła instalację grzewczą na nową w jednym z domów w Biłgoraju. Rok później instalacja została wymieniona w kolejnych dwóch domach w tej samej lokalizacji. Rok 2015 przyniósł kolejne wymiany – Vaillant zapewnił ciepło w następnym domu wchodzącym w skład SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju. Wymianie poddane zostały również systemy grzewcze w budynkach ogólnodostępnych – pracowni komputerowej i sali gimnastycznej. W 2017 działania modernizacyjne intensywnie przyspieszyły, dzięki czemu wymieniono 8 kotłowni w budynkach w Siedlcach oraz 9 kotłowni w Biłgoraju.

Lata od 2018 do 2022 przyniosły kolejne owocne działania. Przykładowo, nową kotłownię opartą na kaskadzie kotłów stojących ecoVIT zamontowano w jednym z Domów Młodzieży SOS w Lublinie. Nowe urządzenia zostały dobrane odpowiednio do potrzeb oraz parametrów pracy instalacji grzewczej. Kotłownia zapewniła ciepło i ciepłą wodę użytkową wszystkim mieszkającym tam podopiecznym. Wymiana kotłowni została zrealizowana przy współpracy z lokalnym partnerem.

Same wymiany instalacji to nie wszystko. Firma Vaillant zapewnia coroczne profesjonalne przeglądy instalacji grzewczych w ponad 30 domach SOS.

SOS Wioski Dziecięce

Wioski SOS działają w 137 krajach na świecie. W Polsce Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce istnieje od 1984 roku i prowadzi 4 Wioski SOS w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie oraz 18 Programów „SOS Rodzinie” w całej Polsce Obecnie pod opieką jest ponad 1800 dzieci. To organizacja dobroczynna, która opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi oraz działa na rzecz umacniania rodzin zagrożonym rozpadem.

Link do strony: https://wioskisos.org/

Vaillant to firma odpowiedzialna społecznie, wspiera Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w zaspokajaniu potrzeb jego podopiecznych

We wrześniu 2013 r. nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce. W jej ramach dokonaliśmy bezpłatnych przeglądów systemów ogrzewania oraz wymieniliśmy instalację grzewczą na nową w jednym z domów w SOS Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju. Rok później wymieniliśmy instalacje w dwóch kolejnych domach zamieszkałych przez podopiecznych Stowarzyszenia.

W 2015 r. zapewniliśmy ciepło w następnym domu wchodzącym w skład SOS Wioski Dziecięcej Biłgoraju. Nasze nowoczesne rozwiązania zostały również zamontowane w budynku, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia zajęć z dziećmi, w tym pracownia komputerowa i sala gimnastyczna. Domy w wioskach są najważniejszym miejscem dla podopiecznych. To w nich mieszkają rodziny SOS, tam dzieci przebywają na co dzień, bawią się, uczą, odpoczywają. Dlatego podstawą jest zapewnienie odpowiedniej temperatury w domach, która zagwarantuje poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

W roku 2017 przeprowadziliśmy modernizację 8 kotłowni w Wioskach Dziecięcych położonych w Siedlcach oraz 9 kotłowni w Biłgoraju. Nowe urządzenia grzewcze pozwolą obniżyć rachunki za ogrzewanie, są wydajne a przy tym przyjazne dla środowiska. Będziemy sukcesywnie modernizować instalacje grzewcze w pozostałych SOS Wioskach Dziecięcych oraz regularnie przeprowadzać przeglądy techniczne.

Kolejne lata – 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 to czas kiedy udzielamy wsparcia kolejnym Wioskom Dziecięcym. Naszą kotłownie opartą na kaskadzie kotłów stojących ecoVIT otrzymał między innymi jeden z Domów Młodzieży SOS w Lublinie. Nowe urządzenia zostały dobrane odpowiednio do potrzeb i oraz parametrów pracy instalacji grzewczej. Kotłownia zapewnia ciepło i ciepłą wodę użytkową wszystkim mieszkającym tam podopiecznym. Wymiana kotłowni została zrealizowana przy współpracy z lokalnym partnerem- firmą autoryzowaną.

Co roku zapewniamy również profesjonalne przeglądy instalacji grzewczej w ponad 30 domach SOS, tak żeby ich użytkowanie było bezpieczne i komfortowe.

Chcemy pomagać tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Bardzo ważne we współpracy z organizacją charytatywną jest zrozumienie potrzeb oraz rozwiązywanie problemów. Odpowiedzialność społeczna w tym przypadku przejawia się poprzez dbałość o najmłodszych w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, jedną z nich jest m.in. ogrzewanie i zapewnienie ciepłej wody w budynkach mieszkalnych.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to organizacja dobroczynna, która opiekuje się opuszczonym i osieroconymi dziećmi oraz działa na rzecz umacniania rodzin zagrożonym rozpadem. Jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children Villages, obecnej w 133 krajach na całym świecie!

Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na www.wioskisos.org

ARTINSTAL FRANEK
SP. KOMANDYTOWA

Pogórze, ul. Lipowa 2
43-430 Skoczów

tel. 33 853 21 45