ARTINSTAL FRANEK SP. KOMANDYTOWA

ARTINSTAL FRANEK
SP. KOMANDYTOWA

Pogórze, ul. Lipowa 2
43-430 Skoczów

tel. 33 853 21 45

Zamknięta, czy otwarta komora spalania kotła?

Spalanie każdego paliwa wymaga dostarczania powietrza. Przykładowo dla spalenia 1 m3 gazu ziemnego, wymagane jest dostarczenie około 10 m3 powietrza. Powietrze jest dostarczane w standardowym wariancie, do komory spalania kotła, wprost z jego otoczenia. Jest to więc tzw. eksploatacja zależna od powietrza wewnętrznego w budynku, które musi zarazem napływać do pomieszczenia zabudowy kotła przez otwór wentylacyjny lub poprzez nieszczelności w stolarce okiennej i drzwiowej.

komora zamknięta spalania

Rysunek 1. Porównanie sposobu dostarczania powietrza do spalania, dla otwartej i zamkniętej komory spalania

W przypadku zamkniętej komory spalania, powietrze do spalania jest pobierane spoza budynku, niezależnie od powietrza wewnętrznego. Może być to rozwiązanie w postaci koncentrycznego przewodu spalinowo-powietrznego lub też oddzielnego przewodu spalinowego i oddzielnego – powietrznego. Zarówno kotły gazowe, jak i olejowe są oferowane w wersji z zamkniętą komorą spalania. Mogą być to kotły wiszące, jak również stojące. Zamknięta komora spalania jest standardem technicznym stosowanym przede wszystkim w gazowych kotłach kondensacyjnych.

Dzięki zastosowaniu kotła z zamkniętą komorą spalania, możliwa jest eliminacja problemu zwiększonego wychładzania wnętrza budynku przez napływające powietrze zewnętrzne. Montaż tradycyjnego kotła czy też piecyka łazienkowego (z otwartą komorą spalania) wiąże się z koniecznością zabudowy np. nawiewników okiennych. W aspekcie trendu uszczelniania okien, jednocześnie przy najczęściej stosowanej wentylacji naturalnej budynku, stanowi to utrudnienie, a wręcz uniemożliwienie pracy kotła z otwartą komorą spalania.

przepływ powietrza do spalania

Rysunek 2. Spalanie paliwa wymaga dostarczania powietrza, którego na każdy 1 m3 gazu ziemnego, niezbędne jest aż w ilości 10 m3. Przykładowo dla budynku o stosunkowo dobrej izolacji cieplnej (wskaźnik potrzeb cieplnych 90 kWh/m2rok), dla zapotrzebowania 2.600 m3/rok gazu ziemnego, należy dostarczyć 26.000 m3 powietrza.

Zamknięta komora spalania pozwala na zwiększenie sprawności kotła także z uwagi na wstępne podgrzewanie powietrza do spalania (w przypadku koncentrycznego przewodu spalinowo-powietrznego). Według różnych opracowań zmniejszenie zużycia gazu może wynosić od 2 do 5 % w skali roku (np. praca statutowa AGH Kraków 11.11.210.172, artykuł „Koncentryczne systemy spalinowo-powietrzne” Instalreporter 01.2010).

Koncentryczne wyjście spalinowo-powietrzne gazowego kotła kondensacyjnego

Rysunek 3. Koncentryczne wyjście spalinowo-powietrzne gazowego kotła kondensacyjnego.

Podstawowe zalety kotła z zamkniętą komorą spalania:

  • Maksymalny poziom bezpieczeństwa eksploatacji: brak ryzyka odwrotnego ciągu spalin oraz zasysania spalin z otwartych palenisk (np. kominek)
  • Podwyższenie sprawności kotła dzięki podgrzewaniu wstępnemu powietrza do spalania, w przypadku prowadzenia równoległego spalin i powietrza (np. przewód koncentryczny)
  • Uniezależnienie się od powietrza wewnętrznego i w związku z tym zmniejszenie efektu wychładzania budynku przez dodatkowy napływ powietrza zewnętrznego. Zmniejszenie zapotrzebowania ciepła budynku dla celów grzewczych.
  • Mniejsza średnica przewodu spalinowego, poprzez pracę z nadciśnieniem wytwarzanym przez wentylator w kotle. Możliwość modernizacji w istniejących budynkach z zastosowaniem przewodu spalinowego o małej średnicy wbudowanego w istniejący szacht kominowy.

Zamknieta i otwarta komora spalania a kominek

Rysunek 4. Zamknięta i otwarta komora spalania kotła, a zastosowanie kominka w budynku. Możliwość zasysania powietrza z otwartego paleniska jest eliminowana przy eksploatacji niezależnej od powietrza wewnętrznego budynku.

Kotły firmy Vaillant w większości oferowane są w wersji z zamkniętą komorą spalania. Dotyczy to kotłów gazowych wiszących oraz stojących, jak również kondensacyjnych stojących kotłów olejowych typu icoVIT exclusiv.